CZY RYZYKO PODOSTREGO STWARDNIAJĄCEGO ZAPALENIA MÓZGU (SSPE) JEST WYŻSZE PO ODRZE CZY PO SZCZEPIENIU PRZECIWKO ODRZE?

Podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE) jest śmiertelnym i późnym powikłaniem związanym z zakażeniem wirusem odry (MeV) – zwykle 6-15 lat po chorobie (Venkatesan et al. 2018). Im wcześniej dziecko zachoruje na odrę, tym większe jest ryzyko SSPE w przyszłości: wykazano, że kiedy na odrę zachoruje dziecko poniżej 1 roku życia, ryzyko SSPE wynosi 1/600 przypadków, dziecko poniżej 5 roku życia – 1/1387 przypadków. Śmierć następuje zwykle po 1-3 lat od pojawienia się objawów.