KTÓRĄ SZCZEPIONKĘ PRZECIWKO MENINGOKOKOM WYBRAĆ?

Szczepienia przeciwko meningokokom są w Polsce coraz popularniejsze. Znajdują się one w grupie szczepień zalecanych, co oznacza, że koszty ponoszą osoby zainteresowane. Istnieją jednak w niektórych miastach programy zdrowotne finansowane z budżetu miasta, gdzie realizacja szczepienia jest możliwa bez ponoszenia kosztów związanych z zakupem szczepionki. Dlatego serdecznie zachęcam, by sprawdzić, czy jest to możliwe także u Was.

Czy mogę wykorzystać tylko jedną szczepionkę, żeby zabezpieczyć dziecko przeciwko meningokokom?

Nie ma jednej uniwersalnej szczepionki, która zapewniłaby protekcję przeciwko każdej serogrupie.   N. meningitidis może mieć otoczkę lub nie, ale bakterie odpowiedzialne za chorobę inwazyjną praktycznie zawsze mają otoczkę. Znanych jest 13 serogrup N. meningitidis, a 6 z nich najczęściej powoduje zachorowania. Są to: A, B, C, W, Y i X. Serogrupy klasyfikuje się na podstawie obecności danego polisacharydu na powierzchni otoczki. W Europie – a co za tym idzie, też w Polsce –  dominują meningokoki B (MenB). Najwyższą zapadalność na Inwazyjną Chorobę Meningokokową (IChM), czyli sepsę i/lub zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (ZOMR) obserwuje się u dzieci poniżej 1 roku życia i za nią odpowiadają przede wszystkim MenB (69% przypadków u dzieci poniżej 12 m.ż. w 2018 roku). Jest to tendencja, który utrzymuje się od lat. Oznacza to, że szczepionką przeciwko meningokokom wybieraną w pierwszej kolejności powinna być Bexsero, ponieważ może ona być stosowana wśród najmłodszych. Na rynku dostępna jest także szczepionka Trumenba, która służy do czynnego uodpornienia osób od 10 roku życia.

W drugiej kolejności, po MenB najwięcej przypadków IChM wywołują MenC , gdzie zgodnie z danymi KOROUN w roku 2018 było to blisko 21% wszystkich przypadków IChM, a w 201727% przypadków choroby inwazyjnej. Wyłącznie przeciwko MenC zabezpiecza NeisVac-C, a przeciwko MenC + H. influenzae typu b (Hib – szczepienie obowiązkowe) – Menitorix.

Co z pozostałymi serogrupami?

Szczepionkami skoniugowanymi czterowalentnymi zabezpieczającymi przeciwko MenACWYMenveo (od 2 r.ż.) oraz Nimenrix (od 6 tg.ż.). A szczepionką polisacharydową stosowaną powyżej 2 r.ż. jest Meningo A+C. Niezwykle istotnym jest, że w gwałtownym tempie rośnie liczba zakażeń powodowanych przez MenW (!!), ponieważ od roku 2014 liczba ta podskoczyła czterokrotnie. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj. MenW w 2014 roku stanowiły jedynie 2.2% wszystkich przypadków IChM, natomiast w 2018 było to już blisko 10%.

Niemniej, serogrupa C wciąż jest częściej spotykana niż AWY. Czy szczepionki przeciwko MenACWY chronią przed serogrupą C równie skutecznie jak szczepionki przeciwko MenC?

Tak, badania pokazują, że szczepionka Nimenrix pobudza wytwarzanie przeciwciał bakteriobójczych przeciwko wszystkim serogrupom – MenACWY, a biorąc pod uwagę odsetek mian rSBA>8, który stanowi miarę odporności poszczepiennej w przypadku N. meningitidisodpowiedź względem MenC była porównywalna do odpowiedzi indukowanej przez zarejestrowane szczepionki monowalentne przeciwko MenC [].

Podsumowując

IChM dotyka przede wszystkim dzieci poniżej 1 r.ż. Odkładanie szczepienia przeciwko meningokokom na później nie jest uzasadnione. Mając ograniczony budżet rozsądnie wybrać w pierwszej kolejności Bexsero, a następnie Nimenrix. Jeżeli jednak rodzice nie są w stanie zabezpieczyć dziecko przeciwko MenACWY i decydują się na bezpłatny program (zwykle dotyczy MenC), to jest to wciąż dobra decyzja, ponieważ lepiej zabezpieczyć dziecko przeciwko jednej serogrupie, niż wcale.